Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Firefox”

Končí podpora Adobe Flash

Drahomír 21

Po 31. decembri končí podpora zastaralej multimediálnej platformy Adobe Flash na všetkých systémoch z dôvodu technologickej zastaranosti, vysokej miery bezpečnostnej zraniteľnosti a slabej podpory a výkonu oproti novším technológiám. Flash…