Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Webové prehliadače”

Webové prehliadače (Web browsers) sú softvér pre prezeranie internetových stránok bežiacich na webových serveroch a interakciu s nimi.

Prvý textový webový prehliadač bol predstavený v roku 1991 v organizácii CERN. Následne v rokoch 1993, 1994 a 1995 boli uvedené grafické prehliadače NCSA Mosaic, Netscape Navigator a Microsoft Internet Explorer. V súčasnej dobe sú najpoužívanejšími webovými prehliadačmi Google Chrome, Mozilla Firefox a Microsoft Edge.

Webové prehliadače spočiatku zobrazovali iba textové a obrázkové informácie, neskôr pribudla aj podpora pokročilejších webových technológií a funkcií ako napr. zobrazovanie animácií, prehrávanie zvuku a videí, možnosť generovania dynamického obsahu stránky, automatické prispôsobovanie sa rôznym veľkostiam displejov zariadení a pod..

Prvé prehliadače podporovali iba veľmi jednoduchú verziu webového štandardu HTML. Následný rýchly vývoj rôznych webových prehliadačov spôsoboval výrazné odlišnosti v podpore webových štandardov a tým aj nesprávne zobrazovanie webových stránok. K štandardu HTML časom pribudol aj štandard XHTML, ktorého syntax je založený na jazyku XML. Ponúkal rozšírené možnosti a umožňoval kompatibilitu so štrukúrou XML dokumentov. Najnovšia verzia štandardu HTML obsahuje napr. aj priame zobrazovanie videa, lepšie možnosti zobrazovania na mobilných zariadeniach, nové formulárové prvky alebo prvky pre lepšiu orientáciu v obsahu stránky.
Svojim vývojom prešiel aj štandard CSS, ktorý spočiatku umožňoval iba jednoduchšie formátovanie textu a zmenu vzhľadu html prvkov. Aktuálna verzia umožňuje ľubovoľne meniť aj tvary a vlastnosti prvkov, zobrazovať farby a tiene pokročilými spôsobmi, vytvárať animácie, používať podmienky pre zobrazovanie stránky podľa rozmerov okna prehliadača, vypočítavať rôzne hodnoty, používať premenné, atď..