Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Sociálne siete”

Sociálne sieteinternetové služby vo forme webových stránok alebo aplikácií, slúžiace na udržiavanie a získavanie kontaktov medzi používateľmi. Každého používateľa na sociálnej sieti reprezentuje jeho vlastný profil, v ktorom má uvedené rôzne údaje o sebe. Prepojenia medzi používateľmi vytvárajú sieť vzťahov. V rámci týchto vzťahov je možné zdieľať textové, obrázkové alebo audiovizuálne príspevky a sledovať zdieľané príspevky iných používateľov.

Medzi základné druhy sociálnych sietí patria napríklad profilové, obsahové, virtuálne, mikroblogovacie, white-label a iné..

Profilové sú zamerané hlavne profily používateľov a komunikáciu medzi nimi. Najpoužívanejšími z nich sú napríklad Facebook, Myspace alebo VK.

Obsahové sú primárne určené na publikovanie obsahu vytváraného používateľom. Napríklad na zdieľanie fotografií, audio a video záznamov. Najznámejšími sú napr. Youtube, TikTok, Snapchat alebo SoundCloud.

Na virtuálnych sieťach je používateľ reprezentovaný svojou virtuálnou postavou. Patria sem napríklad rôzne multiplayerové hry.

Mikroblogovacie sociálne siete sú využívané na písanie krátkych textových správ. Najzámožnejšou takouto sieťou je Twitter.

White-label siete umožňujú používateľom vytvorenie si vlastnej formy komunitnej siete. Takouto sociálnou sieťou je napríklad PeopleAggregator.

Podľa zamerania na druh obsahu možno sociálne siete rozdeliť na informačné, profesijné, vzdelávacie, záujmové, či spravodajské.

Informačné sociálne siete združujú ľudí spojených prostredníctvom určitých záujmových skupín, združení, spoločností, alebo firiem. Tu získavajú a vymieňajú si informácie týkajúce sa konkrétnej oblasti.

Profesijné zlepšujú ľuďom možnosti pri uplatnení alebo postupe vo svojej kariére alebo pracovnej oblasti. Príkladom takej to siete je LinkedIn.

Vzdelávacie siete spájajú hlavne študentov a pedagógov za účelom vzdialenej komunikácie pri vzdelávaní, práci na projektoch, výskumnej činnosti a podobne.

Záujmové zoskupujú ľudí s rovnakými záujmami a koníčkami. Nachádzajú tu tak inšpiráciu a nové poznatky.

Obsah spravodajských sociálnych sietí je orientovaný na novinky, komentáre a spravodajské informácie.

Facebook zmení fanúšikovské stránky

Drahomír 2

Najpoužívanejšia sociálna sieť Facebook zavedie prepracované prostredie fanúšikovských stránok. Fanúšikovské stránky na facebooku zjednodušujú verejne známym osobnostiam a firmám budovanie komunity a dosahovanie obchodných cieľov. Medzi novinkami Facebook stránok bude:…