Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Operačné systémy”

Operačné systémy sú základným programovým vybavením počítačov. Pri štarte počítača sa operačný systém zavádza do pamäte a zostáva v činnosti pokiaľ je počítač zapnutý. Predstavuje prostredie pre beh aplikačného softvéru a umožňuje ovládanie počítača užívateľom.

Podľa spôsobu ovládania a zobrazovania informácií možno rozdeliť operačné systémy na textové a grafické.
Textové systémy sa ovládajú zadávaním príkazov do príkazového riadku. Takisto aj odozva a zobrazovanie programov je v textovom režime. Najskôr existovalo monochromatické zobrazenie, neskôr s lepšími možnosťami grafických čipov aj farebné.
Grafický spôsob ovládania spočíva v používaní grafického užívateľského rozhrania (GUI), ktoré obsahuje vizuálne interaktívne prvky, prostredníctvom ktorých užívateľ komunikuje s počítačom. Napr. okná, panely, ikony, menu, textové políčka, checkboxy, posuvníky, atď…
Podľa počtu používateľov, ktorí môžu systém používať sa rozdeľujú na jedno-používateľské a viac-používateľské.
Podľa množstva úloh, ktoré dokáže systém vykonávať súčasne sa dajú rozdeliť na jedno-úlohové a viac-úlohové (multi-taskingové).

Prvé unifikované systémy vznikli v šesťdesiatych rokoch 20. storočia pre veľké počítače určené hlavne pre spracovanie veľkého množstva dát a vykonávanie rôznych výpočtov.
S rozvojom osobných počítačov vznikli systémy s jednoduchším ovládaním vhodné aj pre menšie firmy a domácich používateľov ako napr. Unix, Xenix, PC-DOS, MS-DOS, MacOS, Windows, AmigaOS, OS/2, Linux…
S príchodom mobilných telefónov vznikli Symbian, Palm OS, Windows CE, Windows Mobile, Windows Phone, iOS, Android…